Trả hàng

Bước 1: Kiểm tra chính sách và điều kiện trả hàng
Bước 2: Tạo yêu cầu trả hàng/ hoàn tiền
Bước 3: Gửi trả hàng về Nhà bán hàng/ Ozada
Bước 4: Chờ Ozada/ Nhà bán hàng kiểm định sản phẩm
Bước 5: Nhận kết quả xử lý yêu cầu trả hàng

Bận cần trợ giúp ?

Ozada luôn hỗ trợ bất cứ khi nào bạn cần (24/7).

Trò chuyện ngay
Lựa chọn khác