Ozada có thể giúp gì cho bạn ?

Tôi muốn biết đơn hàng của tôi hiện đang ở đâu?
Cập nhật trạng thái đơn hàng với công cụ kiểm tra đơn hàng trực tuyến
Tôi muốn đổi trả sản phẩm
Sử dụng phiếu đăng kí đổi trả trực tuyến để bắt đầu đổi trả
Tôi muốn huỷ đơn hàng
Sử dụng phiếu đăng kí hủy đơn hàng trực tuyến để bắt đầu hủy đơn hàng

Bạn có câu hỏi nào khác

Trung tâm hỗ trợ 

Liên hệ với Ozada

Chat với Ozada

Trò chuyện với CLEO, chuyên viên hỗ trợ khách hàng tự động 24/7 của Ozada.

Hỗ trợ từ Chuyên viên chăm sóc khách hàng, hoạt động 24/7

Gọi Ozada

Hotline: 19006509

Dịch vụ khách hàng 24/7 (1000đ/phút)

Cộng Đồng người mua hàng OZADA - Hóng hớt OZADA

Cộng đồng chính thức của người mua hàng Ozada Việt Nam

Nơi người mua hàng Ozada kết nối, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau!